Βίντεο μετατροπής ψηφιακού ωραρίου

Βίντεο Μετατροπής Ψηφιακού Ωραρίου

Προκειμένου να μετατρέψετε το ωράριο εργασίας σε ψηφιακό ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Βήμα 1ο

Μετατροπή ωραρίου εργασίας σε ψηφιακό

Βήμα 2ο

Απογραφή οργάνωσης χρόνου εργασίας

Βήμα 3ο

Σταθερό / Μεταβαλλόμενο ωράριο

ESPA