Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και των προγραμμάτων ERP η Epsilon Forologistiki βραβευμένη από την Epsilon net ως Best Partner σας υπόσχεται ότι η χρήση της εμπορικής σας εφαρμογής θα είναι διασκεδαστική καθώς βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας για να σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεται κάθε μικρομεσαία και μεγάλη επιχείρηση.

EPSILON PYLON - ENTRY

Το PYLON Entry προστίθεται στις εμπορικές εφαρμογές της Epsilon net, προκειμένου να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις – ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων της

Απολύτως εναρμονισμένη με την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα και υποσυστήματα που αφορούν μία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση:

Διαχείριση Εταιρίας

Χρήστες και Modules

Διαχείριση Ειδών Αποθήκης

Διαχείριση Υπηρεσιών

Διαχείριση Συναλλασσόμενων (Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές)

Διαχείριση Τρίτων (Πωλητές, Εισπράκτορες, Αντιπρόσωποι)

Πωλήσεις

Γρήγορη Λιανική

Αγορές

Λοιπά Παραστατικά (Ειδών, Συναλλασσόμενων)

Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα)

Λοιπές Εργασίες

Εργασίες Έναρξης Χρήσης

Διαδικασίες Φυσικής Απογραφής

Μ.Υ.Φ.

Μαζική Ενημέρωση Τιμών

Δημιουργία Αρχείων για Ενημέρωση προς Λογιστικές Εφαρμογές

CRM

Συνολική Εικόνα Επιχείρησης

Πλήθος Πληροφοριακών και Οικονομικών Εκτυπώσεων

ERG

  • Το εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εξασφαλίζει την ευκολία στις καταχωρίσεις με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την βέλτιστη πληροφόρηση για την εικόνα της επιχείρησης με σκοπό τη λήψη ορθών αποφάσεων.
advanced-floating-content-close-btnΗ δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.