Όροι Οικονομικής Προσφοράς

ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ισχύς της παρούσης προσφοράς είναι ένας(1) μήνας από την υποβολή της.
Παράταση ισχύς της παρούσας προσφοράς μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία Epsilon Φορολογιστική.

Αποδοχή της προσφοράς
Ο πελάτης αποδέχεται την προσφορά που έχει λάβει από την εταιρία Epsilon Φορολογιστική Λειβαδιωτάκης Νικόλαος και Συνεργάτες. Με την αποδοχή αυτή, ο πελάτης επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει στην αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στην προσφορά.
Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει ένα ποσό προκαταβολής, βάση της προσφοράς που διαμορφώνεται ως εξής:
– Αν το σύνολο της προσφοράς είναι κάτω των 500,00€
• 100% της αξίας της προσφοράς θα καταβληθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με την αποδοχή της προσφοράς.
– Αν το σύνολο της προσφοράς είναι άνω των 500,00€
• 50% της καθαρής αξίας θα καταβληθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με την αποδοχή της προσφοράς.
• 50% της καθαρής αξίας θα καταβληθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με την εγκατάσταση της εφαρμογής και την έκδοση των παραστατικών τιμολόγησης.
• Ο ΦΠΑ 24% καταβάλεται με την έκδοση των σχετικών παραστατικών τιμολόγησης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
• Με την προκαταβολή εκδίδεται ο μοναδικός σειριακός προγράμματος για τον πελάτη και γίνεται ενεργοποίηση του προγράμματος.
• Οι εκπτώσεις αφορούν την παρούσα προσφορά και μόνο. Οι τιμές ενδέχεται να μεταβληθούν σε μελλοντικές προσφορές και τιμολόγια (Τιμές βάσει τιμοκαταλόγου).

Τιμολόγηση
Με την αποδοχή της προσφοράς, ο πελάτης συμφωνεί να τιμολογηθεί αυτόματα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει. Η εταιρία Epsilon Φορολογιστική Λειβαδιωτάκης Νικόλαος και Συνεργάτες θα εκδώσει το αντίστοιχο τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της προσφοράς.

Πληρωμή
Ο πελάτης συμφωνεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή του τιμολογίου εντός της ορισθείσας προθεσμίας πληρωμής. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως μετρητά, πιστωτική κάρτα, τραπεζική μεταφορά κ.λπ. Η εταιρία Epsilon Φορολογιστική Λειβαδιωτάκης Νικόλαος και Συνεργάτες διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει τους τρόπους πληρωμής.

Μη ακυρώσιμη προσφορά
Από τη στιγμή που ο πελάτης αποδεχτεί την προσφορά, αυτή θεωρείται μη ακυρώσιμη. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η ακύρωση της προσφοράς από τον πελάτη, και η εταιρία Epsilon Φορολογιστική Λειβαδιωτάκης Νικόλαος και Συνεργάτες έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την πλήρη τιμολόγηση και είσπραξη του ποσού που περιλαμβάνει η προσφορά.

Διακοπή της σύμβασης από το δεύτερο έτος και εξής
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση των προγραμμάτων από το δεύτερο έτος και εξής, υπό τους παρακάτω όρους:
• Η διακοπή της σύμβασης πρέπει να γίνει γραπτώς και να υποβληθεί στην εταιρία Epsilon Φορολογιστική Λειβαδιωτάκης Νικόλαος και Συνεργάτες με επαρκείς προθεσμίες πριν από την επόμενη περίοδο χρέωσης.
• Η διακοπή της σύμβασης δεν θα επηρεάσει την τιμολόγηση του πρώτου έτους που έχει ήδη γίνει και καταβληθεί.
• Οποιαδήποτε ανοικτά ποσά που οφείλονται στην εταιρία Epsilon Φορολογιστική Λειβαδιωτάκης Νικόλαος και Συνεργάτες για προηγούμενες περιόδους, πρέπει να καταβληθούν πριν από την οριστική διακοπή της σύμβασης.

advanced-floating-content-close-btnΗ δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.