Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε θα πρέπει να κατεβάσετε ένα από τα παρακάτω προγράμματα
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.