Λογιστική Υποστήριξη

Λογιστική υποστήριξη & φορολογική θωράκιση για κάθε επιχείρηση!

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, η λογιστική θωράκιση της επιχείρησής σας διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της και εγγυάται τη μακροβιότητά της. Με άριστη γνώση, συνέπεια και οργάνωση, η «Epsilon Φορολογιστική» παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες και λύσεις στον σύγχρονο επιχειρηματία.

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας μελετούν και αναλύουν λεπτομερώς την οικονομική κατάσταση και εικόνα κάθε επιχείρησής, ορίζοντας το πλέον κατάλληλο πλάνο δράσης και στρατηγικής με κύρια χαρακτηριστικά την προνοητικότητα, την ασφάλεια και φυσικά την ανάπτυξη της εταιρείας.

Παρά την πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας η «Epsilon Φορολογιστική» εξασφαλίζει  τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με την ισχύουσα νομοθεσία, την ορθή εφαρμογή των κανόνων τήρησης των λογιστικών βιβλίων, την οργάνωση και κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων στο πλαίσιο των ΕΛΠ, πάντα με άμεση και έγκυρη πληροφόρηση.

Πιο αναλυτικά παρέχουμε:

  • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
  • Συστάσεις, ενάρξεις, μεταβολές, συγχωνεύσεις, διακοπές, εκκαθαρίσεις εταιρειών
  • Συναλλαγές με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
  • Εβδομαδιαία εποπτεία της επιχείρησης στην έδρα της από εξειδικευμένο λογιστή
  • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων
  • Προοδευτική ενημέρωση αποτελεσμάτων κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ

advanced-floating-content-close-btnΗ δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.