Αποδοχή Προτιμολογίου


    Για να αποδεχτείτε το προτιμολόγιο μας, παρακαλούμε συμπληρώστε το κωδικό ανανέωσης καθώς και το email σας:

    Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.