Το Tax System φέρνει το μέλλον, καινοτομεί για άλλη μια φορά και κάνει την καθημερινότητά σας, πιο Easy από ποτέ!

Το Tax System φέρνει το μέλλον, καινοτομεί για άλλη μια φορά και κάνει την καθημερινότητά σας, πιο Easy από ποτέ!

Το Tax System φέρνει το μέλλον, καινοτομεί για άλλη μια φορά και κάνει την καθημερινότητά σας, πιο Easy από ποτέ!

EasyDocsTM

Το EasyDocsTM είναι μία καινοτόμα λειτουργία στο Tax System που συμπεριλαμβάνεται στο νέο μοναδικό πακέτο εργαλείων EasyPremiumTM .

Το νέο πακέτο εργαλείων EasyPremiumTM αναβαθμίζει το Tax System με επαναστατικές δυνατότητες, αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς και προσφέρει ασυναγώνιστη ευκολία και ταχύτητα σε όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες.

Η νέα λειτουργία του Tax System δημιουργεί, αντλεί δεδομένα και δικαιολογητικά, προετοιμάζοντας μαζικά όλες τις δηλώσεις εισοδήματος των πελατών σας

Δημιουργεί αυτόματα
όλα τα έντυπα για όλους τους πελάτες σας που θα χρειαστούν για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, συνδέεται αυτόματα σε όλες
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
(ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ),

Αντλεί τα παρακάτω αρχεία
και τα επισυνάπτει στα
αντίστοιχα έντυπα του εκάστοτε υπόχρεου:

• Βεβαιώσεις Αποδοχών • Πρόσθετοι
πίνακες Ε1 (φόροι, τόκοι κλπ)
• Μισθωτήρια Συμβόλαια • Ε9-Περουσιακή
Κατάσταση • Βεβαιώσεις Επιδοτήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ • Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
• Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ

Αντιγράφει όλα τα σταθερά στοιχεία από το προηγούμενο έτος

Με το EasyDocsTM εξοικονομείτε πάρα πολλές ώρες, έχετε πλήρη έλεγχο και διαφάνεια στην ιστορικότητα των δεδομένων και το πως αυτά προκύπτουν/μεταβάλλονται και δεν είστε πια εξαρτώμενοι από την εύρυθμη λειτουργία των εκάστοτε ηλεκτρονικών υπηρεσιών (όλες οι επικοινωνίες και οι αντλήσεις γίνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή).

advanced-floating-content-close-btnΗ δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.